Tumblelog by Soup.io
 • Lizie
 • lexi
 • tepepa
 • rafiki
 • wormstache
 • czerwcowa
 • przypadkowa
 • Lirael
 • riseandshine
 • DreamingOutLoud
 • siriusminerva
 • ayesis
 • dontmakemeangry
 • charming-ginger
 • maraskowa
 • lmn
 • Ireneholmes
 • tygrysica
 • Teerea
 • mao
 • koonowa
 • daqua
 • szaaatan
 • grotesquemoon
 • julita
 • maja95
 • tuclock
 • evangelyn
 • ciciak
 • no-longer-kore
 • lost-in-space
 • AbbieandtheAbyss
 • obcyastronom
 • tishka
 • olewka
 • unitedsoupsfilm
 • nukot
 • Americanlover
 • pieszczoty
 • chowder
 • simply-noelle
 • raxacoricofallapatorius
 • harinezumi
 • makingmovies
 • Somethingreallyweiird
 • wocky
 • wulfy
 • katvont
 • searchingpolly
 • soyouthinkyoureabitch
 • angelsdemon
 • JuneDown
 • pytq
 • birthday-song
 • Tammy
 • defying-gravity
 • Nanutka
 • enna-music
 • tea-for-one
 • Narcisse-Noir
 • amyhartley
 • choppedheidi
 • myname
 • fromheretoeternity
 • antebellum
 • i-dont-care
 • fuckinghypocrite
 • theartofsuicide
 • kleinbow
 • missadventure
 • guyver
 • briochekipferl
 • nuwanda
 • whateven
 • cendrillon
 • rayla
 • juliaraekrae
 • selvish
 • vronk
 • Molly
 • halucine
 • cukier-wanilinowy
 • werhamster
 • kerosine
 • day11shadow
 • blackismycolour
 • Herbatoholiczka
 • lavey
 • jackie777
 • polwytrawnie
 • the-act-is-on
 • bazyliszek
 • Meave
 • thestoriesthatstayedwithyou
 • dudeeveryoneishot
 • kusiol
 • castielinablanket
 • MyBlackWings
 • marvintechnology
 • shareouts
 • maim-me
 • myosotis
 • anananana
 • loveveryone
 • sternkind
 • i-am-ti-lys
 • blackheartgirl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
1819 8873 500
Reposted fromeffic effic viairmelin irmelin
6033 c7af

Would love to be. 
Reposted fromstormymind stormymind viairmelin irmelin
9566 063f 500
Reposted fromunco unco viainsanedreamer insanedreamer
9601 d00a 500
pęka mi serce 
Ale dokądkolwiek pójdziesz, byłoby miło, żebyś kiedyś wrócił. Albo chociaż o mnie pamiętał.
— Łukasz Orbitowski
1502 3785 500
Ewa Jarocka

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
On mnie zostawi i będę znów musiała chodzić na randki i tłumaczyć komuś moje dziwactwa.
— Pani Bukowa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafrytkatosia frytkatosia
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
9941 f374 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
5256 5a6d
Reposted frommerkaba merkaba viaoutofmyhead outofmyhead
3266 f258
0941 d15b 500
Reposted fromnutt nutt viaoutofmyhead outofmyhead
7158 dbad 500
Reposted fromPoranny Poranny viavalardohaeris valardohaeris
1874 19b7 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viascorpix scorpix
8076 b47b 500
Reposted fromhrafn hrafn viazupamarzen zupamarzen
5641 771e 500
Reposted fromhrafn hrafn viazzuuoo zzuuoo
8076 b47b 500
Reposted fromhrafn hrafn viazupamarzen zupamarzen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl